Hướng Dẫn Cách Tính Hưởng Chế Độ Thai Sản BHXH Đơn Giản Nhất

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính hưởng chế độ thai sản BHXH đơn giản nhất hãy cùng tham khảo trong bài viết sau đây để tính được mức hưởng chế độ thai sản của mình nhé!

Tôi đóng BHXH từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017 mức lương là 2.800.000 đồng, tháng 5/2017 tôi đóng BHXH với mức lương 4.000.000 đồng. Đến ngày 20/05/2017 tôi sinh, vậy cách tính hưởng chế độ thai sản của tôi như thế nào?

Tư vấn bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 chế độ thai sản như sau:

” Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

f:id:truonghien295:20171209185955j:plain

Bên cạnh đó căn cứ điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này“.

Do bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2014 đến tháng 05/2016, tới ngày 20/5/2016 bạn nghỉ sinh con nên đã đóng bảo hiểm xã hội được trên 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Như vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Và mức hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật của bạn sẽ được tính bằng 6 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi chị nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản (bao gồm tiền lương của tháng 12/2015 và tiền lương 05 tháng đầu của năm 2016).

Bên cạnh đó, bạn còn được nhận thêm một khoản trợ cấp khi sinh con theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Trong trường hợp của chị, cách tính hưởng chế độ thai sản của chị như sau:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn là: 3.000.000 (tính từ tháng 12/2016 – 5/2017)

Trợ cấp khi sinh con: 3.000.000 x 6 tháng = 18.000.000 đồng

Trợ cấp 1 lần khi sinh con (02 tháng lương tối thiểu chung): 2 X 1.210.00 = 2.420.000 đồng

Tổng cộng: 18.000.00 + 2.420.000 = 20.420.000 đồng.

Như vậy, số tiền chị được nhận khi nghỉ hưởng chế độ thai sản là 20.420.000 đồng.

 

Trên đây là cách tính chế độ thai sản chính xác nhất hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ dễ dàng tính được mức BHXH mà mình được hưởng.

Nguồn: